Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

 • Spotkanie 3 Komitetów Sterujących

  W dniach 26-27 czerwca w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów budujących Modele kooperacji. Oprócz gospodarzy z makroregionu południowego, którzy tworzą Model kooperacji dla gmin miejskich, w spotkaniu wzięli udział reprezentanci makroregionów północno-zachodniego oraz wschodniego, działający odpowiednio na rzecz gmin miejsko-wiejskich  oraz wiejskich.

 • Spotkanie makroregionalne 10-11 czerwca 2019 r.
  W dniach 10-11 czerwca w Sandomierzu w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu Kooperacji spotkanie makroregionalne.

 • Targi Ekonomii Społecznej

  W dniu 9 czerwca 2019 r. w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” Rzeszów odbyły się Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Finał X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

  W dniu 3 czerwca 2019 r. odbył się finał X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

 • Zakończenie realizacji projektu „Bliżej rodziny– szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerzy projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowali projekt pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 • Wolna powierzchnia biurowa do wynajęcia

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 informuje, że posiada wolną powierzchnię biurową do wynajęcia.​​​​​​​

 • BEZPŁATNA POMOC DLA OSZUKIWANYCH SENIORÓW
  Osoby starsze i samotne stają się coraz częściej ofiarami różnych oszustw ze strony nieuczciwych firm i naciągaczy. Zazwyczaj wygląda to bardzo podobnie. Starsza osoba odbiera telefon, np. z banku, firmy ubezpieczeniowej czy handlowej i zostaje tak zmanipulowana, że rozmowa kończy się zgodą na podpisanie niekorzystnej dla niej umowy.

wszystkie aktualności