Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

  • NABÓR GMIN DO PROJEKTU „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym”.

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza nabór gmin z terenu województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego do udziału w realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym”.

  • Platforma e-learning uruchomiona!

    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach w formule e-learning.

wszystkie aktualności