Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 1 czerwca br., rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów projektu, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Lublinie, Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kielcach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.
Cel projektu jest zgodny z art. 183 ustawy, który zakłada szkolenie i doskonalenie kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego oraz promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt zakłada przeszkolenie w makroregionie wschodnim na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego grupy ok. 2500 osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 1. Grupę docelowa stanowią beneficjenci reprezentujący różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich:
  poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego,
  w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka,
 2. poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), w tym placówek typu rodzinnego; inni pracownicy tj. pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,
 3. poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych,
 4. poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenia obejmują również następujące grupy osób:

 1. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,);
 2. przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 3. przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
 4. inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 30% uczestników projektu. Są to osoby, które uczestniczą zarówno w wielu działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą.
W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak i również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy, projekt zakłada dostosowanie katalogu szkoleń do zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.

Główne zadania Projektu:

 1. Identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, m.in. z obszaru:
  1. organizacji polityki społecznej,
  2. pracy z rodziną,
  3. organizację pieczy zastępczej,
  4. problematykę psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,
  5. metodykę pracy z dzieckiem i rodziną,
  6. prawa dziecka.
 3. Zrealizowanie szkoleń w formie e-learningowej.

Działania projektowe obejmują cztery województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. W każdym województwie jest dokonywana odrębna analiza potrzeb szkoleniowych, aby odpowiednio do nich dostosować formę i tematykę szkoleń wpisującą się w regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych.

Zakładanym rezultatem projektu będzie:

 1. pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych uczestników w pracy z dziećmi i rodzinami 
 2. rozwój umiejętności współpracy zespołowej 
 3. ujednolicenie i zwiększenie koordynacji działań koniecznych do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który umożliwi wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania
 4. pogłębienie współpracy i koordynacji działań pomiędzy szczeblami samorządu terytorialnego

Wartość projektu wynosi 4 341 683,55 PLN ogółem, w tym wkład własny w wysokości 3 % wartości projektu 130 250,51 zł wnoszony proporcjonalnie przez Lidera i Partnerów Projektu.

Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie
Ekonomia Społeczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Listopad 2017 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.