Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

 • II PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

  II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się 9 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn, w Rzeszowie. Tematem przewodnim Forum była kondycja sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz  kierunki rozwoju tego obszaru do roku 2030.

 • Pierwsze rezultaty projektu „Liderzy kooperacji”

  Wkrótce minie pół roku od rozpoczęcia realizacji projektu „Liderzy kooperacji”. Zrekrutowano już uczestników, utworzono Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji oraz zakończono pierwszą fazę prac badawczych i szkoleniowych.

 • W Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

  17 września br., w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością zorganizowane przez Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 • UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

  12 września 2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej części budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. W uroczystościach udział wzięła Pani Monika Bernat – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 • DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE "ALKOHOL - OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ"

  Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadzi działania profilaktyczne pod nazwą "Alkohol - ograniczona dostępność".

 • Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019

  W dniu 14 maja br. w ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

 • Platforma e-learning uruchomiona!

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach w formule e-learning.

wszystkie aktualności