Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

 • Rekrutacja Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji” trwa do dnia 25.05.2018 r.

  W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapraszamy Powiaty z terenu województwa do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt obejmuje teren województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

 • Wyniki pierwszego etapu rekrutacji gmin do projektu Liderzy kooperacji.

  W dniu 17.05.2018 r., zakończył się pierwszy etap rekrutacji gmin wiejskich do projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie listy rankingowej gmin zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.

 • Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019

  W dniu 14 maja br. w ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

 • Liderzy kooperacji.

  Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020

 • RELACJA Z WIELKANOCNEGO KIERMASZU EKONOMII SPOŁECZNEJ!

  24 marca br. w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów odbył się Kiermasz Ekonomii Społecznej. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Była to już piąta edycja wydarzenia, a z racji zbliżających się świąt miała charakter wielkanocny. Na Kiermaszu królowały wielkanocne zajączki, króliki, baranki, pisanki, palmy i stroiki.

 • Platforma e-learning uruchomiona!

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach w formule e-learning.

wszystkie aktualności