Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp - „organizacja szkoleń ponadregionalnych, obejmująca zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów”

Data dodania: 2018-03-21 11:32
wstecz