Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

 

Informacje dla kandydatów ubiegających się o stanowiska w urzędzie.
 

1) Informacja w sprawie publikowania list kandydatów.
 

2) Informacja dla kandydatów ubiegających się o pracę w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 

3) Procedura naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
 - zarządzenie Dyrektora
 

4) Wymagane dokumenty

 - kwestionariusz osobowy

 - oświadczenia kandydatów 

 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

wstecz