Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


Uchwały nr 415/8705/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 03.04.2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 -  Wykaz podmiotów, których oferty otrzymały dofinansowanie
  3. Załącznik 2 - Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania
wstecz