Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


Uchwała nr 415/8706/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 – Wykaz podmiotów, który otrzymały dofinansowanie
  3. Załącznik 2 – Wykaz podmiotów, które zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały dofinansowania- lista rankingowa
  4. Załącznik 3 – Wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinasowania
wstecz