Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

W związku z realizacją ustawowego obowiązku sporządzania przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie Oceny zasobów pomocy społecznej, przypominamy o wypełnieniu formularza i przekazaniu za pomocą systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej wraz z uwzględnionymi rekomendacjami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. 
Informujemy, że ww. formularz należy przekazać do ROPS bez względu na fakt przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji przez radę gminy, radę powiatu lub radę miasta na prawach powiatu.

wstecz