Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w  Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w  Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.


Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik do Uchwały
  3. Karta oceny merytorycznej
  4. Karta oceny formalnej
wstecz