Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


UCHWAŁA Nr 415/8710/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik do Uchwały
  3. Karta oceny merytorycznej
  4. Karta oceny formalnej
wstecz