Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


UCHWAŁA Nr 415 / 8709 / 18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 3 kwietnia 2018 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały 
  2. Załącznik do Uchwały 
  3. Karta oceny formalnej oferty 
  4. Karta oceny merytorycznej oferty
wstecz