Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

 

Art. 29 i art. 35 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

wstecz