Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


UCHWAŁA Nr 397 / 8371 / 18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 13 lutego 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

Do pobrania:


wstecz