Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


UCHWAŁA Nr 397 / 8372 / 18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 13 lutego 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

 Do pobrania:

wstecz