Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

​​​​​​​Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały 
  2. Załącznik do Uchwały 
  3. Karta oceny formalnej oferty 
  4. Karta oceny merytorycznej oferty
wstecz