Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Usługi społeczne – art. 138 o ustawy Pzp - „organizacja szkoleń ponadregionalnych, obejmująca zapewnienie trenerów – szkolenia dla pracowników wojewody realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”

Data dodania: 2018-04-10 13:45
wstecz