Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Informacja

Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020" odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018r. od godz. 9:00  w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (sala konferencyjna, p.304)

wstecz