Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Informacja

Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020" odbędzie się dnia  18 kwietnia 2018 r. od godz. 12:00  w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (sala konferencyjna, p.304).

wstecz