Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie do udziału w szkoleniu ponadregionalnym z zakresu kompetencji interpersonalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu  „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,  zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych. Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.blizejrodziny.pl

wstecz