Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Liderzy kooperacji.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie oraz Kielcach rozpoczął realizację projektu Liderzy kooperacji.
Więcej informacji o projekcie na http://www.rops.rzeszow.pl/s-54-liderzy-kooperacji/s-175-o-projekcie

wstecz