Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


UCHWAŁA Nr 427/8913/18  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik do Uchwały 
wstecz