Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


WYKAZ OFERT ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE PODLEGAJĄCE UZUPEŁNIENIU –

zgodnie z pkt. VIII.6 Załącznika do Uchwały Nr 415 / 8709 / 18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Do pobrania:

wstecz