Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


Informacja

Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego wynikających z "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020" odbędzie się dnia 18 maja 2018 r. od godz. 10:00 w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 (sala konferencyjna, p.308).

Do pobrania:

wstecz