Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Rekrutacja Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji” trwa do dnia 25.05.2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął rekrutację Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie, Kielcach i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Projekt trwa 36 miesięcy i obejmuje:

  • Zadanie 1 Opracowanie modelu kooperacji - 12 miesięcy od podpisania umowy;
  • Zadanie 2 Testowanie modelu kooperacji – 18 miesięcy od zakończenia zadania 1;
  • Zadanie 3 Podsumowanie testowania – powstanie księgi rekomendacyjnej – 3 miesiące od zakończenia zadania 2;
  • Zadanie 4 Upowszechnianie – działania edukacyjne o modelu – 3 miesiące od zakończenia zadania 3.

 

 

Do pobrania:

wstecz