Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 28.05.2018 r., zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie:

  • listy gmin i powiatów zakwalifikowanych do udziału w pierwszym etapie projektu,
  • listy rezerwowej.

W sumie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęło 26 kart zgłoszeniowych z gmin i 13 z powiatów. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 8 Gmin i 6 Powiatów. Z pozostałych zgłoszonych 11 gmin i 5 powiatów utworzono listę rezerwową. Dwa zgłoszenia z powiatów zostały odrzucone z powodu braku zgłoszeń gmin leżących na ich terenie. 5 gmin nie zakwalifikowało się na listę rezerwową z powodu braku zgłoszeń powiatów na terenie których się znajdują. Wyboru dokonano w oparciu o „Regulamin rekrutacji gmin wiejskich i powiatów ”.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Liderzy kooperacji

  • telefonicznie 17 747 06 38
  • mailowo:

Edyta Gogół-Iżowska: e.gogol-izowska@rops.rzeszow.pl

Ewelina Pikuzińska e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Załączniki:

wstecz