Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

 

Art.35 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

wstecz