Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Jubileusz 10-lecia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

W dniu 29 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka wraz z Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Panią Marią Szentag oraz pracownikami tego Oddziału  uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 10-lecia utworzenia i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, którego organizatorem jest Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” z siedzibą w Chmielniku. Zakład zatrudnia łącznie 70 osób, tym 53 osoby niepełnosprawne. Zakład prowadzi działalność w zakresie druku cyfrowego, usług introligatorskich, pracowni rękodzielniczej, w tym pracowni produkcji podpałki ekologicznej K-Lumet. Potrzeba aktywnej integracji i rehabilitacji kolejnych osób niepełnosprawnych zdecydowała o rozszerzeniu działalności Zakładu o Ośrodek naturoterapii - Dom Zdrowia w Błażowej z usługami gastronomicznymi i hotelarskimi.

Obchody Jubileuszu 10–lecia ZAZ w Woli Rafałowskiej swoją obecnością zaszczyciło wielu gości. Obecni byli m. in. przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego, samorządów gminnych i samorządów powiatowych, Dyrektorzy m.in.: Podkarpackiego oddziału PFRON, Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Zakładów Aktywności Zawodowej.

Jubileusz 10-lecia, jak każdy jubileusz był okazją do podsumowań. Wystąpienia pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, szczególnie tych z niepełnosprawnościami – pokazały jak wiele daje tym osobom praca, nie tylko w aspekcie finansowym. Pracownicy ZAZ pod okiem Pani Dyrektor Kazimiery Zaborowskiej mają zapewnianą rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą, a w perspektywie możliwość pracy na otwartym rynku.

wstecz