Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


Uchwała nr 438/9221/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018r. zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.”

Do pobrania:

wstecz