Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: usługi przeprowadzenie seminariów z ekonomii społecznej w rewitalizacji podczas spotkań powiatowych organizowanych przez ROPS w Rzeszowie

Data dodania: 2018-06-25 15:45
wstecz