Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wyniki rekrutacji wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

W dniu 15.06.2018 r., zakończyła się rekrutacja wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na wyłonienie podmiotów do współpracy.

Ostatecznie wybrano do udziału w projekcie 6 wojewódzkich podmiotów sektorowych:

  1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  3. Sąd Okręgowy w Rzeszowie,
  4. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
  5. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,
  6. Rada Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Liderzy kooperacji

  • telefonicznie 17 747 06 38
  • mailowo:

Edyta Gogół-Iżowska: e.gogol-izowska@rops.rzeszow.pl

Ewelina Pikuzińska e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

wstecz