Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Zaproszenie na Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Rzeszowie

W imieniu Rzeszowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w Podkarpackim Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
Już 17 września 2018 r. od godz. 9:00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2 odbędzie się przedsięwzięcie skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz.
Do udziału w Forum Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Mile widziane będą także rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób.
Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), będzie można także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań. Służyć temu będzie drugi panel Forum - w którym będzie mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań. Wśród wystąpień będą także takie, które zobrazują wysoką determinację osób z niepełnosprawnością. Organizatorzy podkreślają iż w trakcie forum wszystkim zależało będzie na partnerskiej rozmowie w atmosferze szacunku, dialogu, zrozumienia i tolerancji.

Jeśli chcielibyście Państwo uczestniczyć w Forum zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia:
Pani Dorota Kijowska - tel. 17 867 52 18, e-mail: dorota.kijowska@zus.pl

Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, będą mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostaną urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością - (parking przed budynkiem Uczelni – prelekcja interaktywna).
Natomiast dzięki Stowarzyszeniu RAMPA będzie można zobaczyć działanie wynalazku profesora Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne.
Miejsce odbywania się Forum to uczelnia przyjazna i w pełni dostoswana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Podczas niniejszego wydarzenia zapewniony będzie tłumacz języka migowego.
Więcej szczegółów w załącznikach poniżej.

Zaproszenie na Podkarpackie Forum Na Rzesz Osób z Niepełnosprawnością
Program Podkarpackiego Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

wstecz