Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Informacja

Pierwsze posiedzenie Komisji do spraw opiniowania i oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018 r. od godz. 11:00 w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (sala konferencyjna, p.304).

wstecz