Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE "ALKOHOL - OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ"

Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadzi działania profilaktyczne pod nazwą "Alkohol - ograniczona dostępność".
W ramach tej akcji sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W dniach: 23.08.2018 r. oraz 27.08.2018 r. w powiatach: kolbuszowskim i niżańskim skontrolowano ponad 20 punktów sprzedaży alkoholu.
Więcej informacji na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie:  http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/86963,Dzialania-profilaktyczne-Alkohol-ograniczona-dostepnosc.html


fot. KWP w Rzeszowie

wstecz