Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  


UCHWAŁA Nr 468 / 9957 / 18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Do pobrania:

  1. Treść Uchwały
  2. Załącznik 1 – Wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem

wstecz