Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Spotkania Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

W okresie od 28.05 do 31.08.2018 r. odbyło się trzynaście spotkań Zespołu ds. opracowania standardu, w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ROPS Lublin – Lidera Projektu oraz Partnerów: Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”, Województwa Świętokrzyskiego– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej, przedstawiciele gmin, na terenie których powstaną mieszkania wspomagane – gminy Lublin, Głusk, Łaziska, Masłów i Żyraków, a także specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego: lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, opiekun mieszkania chronionego, osoba chorująca psychicznie, pielęgniarka ze specjalizacją pielęgniarstwa psychiatrycznego.

W trakcie spotkań omówiono:

  • aktualny stan prawny mieszkań chronionych w Polsce oraz wytyczne unijne w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego;
  • zaprezentowano typy mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie funkcjonujące na obszarze województw Lidera i Partnerów projektu oraz innych województw w Polsce, a także modele mieszkań chronionych w krajach Unii Europejskiej;
  • zespół opracował standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane dla osób chorujących psychicznie, zasady rekrutacji kandydatów do mieszkania wspomaganego;
  • wypracowano i opisano rodzaje wsparcia jakie powinna otrzymywać osoba chorująca psychicznie w mieszkaniu wspomaganym;
  • opisano sposób w jaki będzie monitorowany stan zdrowia i funkcjonowania społecznego mieszkańców;
  • opracowany został regulamin mieszkania wspomaganego jako zbiór zasad jego użytkowania przez mieszkańców;
  • uzgodniono także skład i kwalifikacje kadry mieszkania wspomaganego;
  • przeprowadzono wizytę w mieszkaniach na terenie województwa lubelskiego prowadzonych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia.
wstecz