Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot.: 

  • wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  • uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;
  • wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;
  • gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
  • zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Dokumenty dostępne są na stronie: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych

Uwagi do ww. projektów można zgłaszać na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl, a także w wersji edytowalnej na adres:  Magdalena.Stawarz@kprm.gov.pl w terminie do 24 września 2018 r.

wstecz