Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

12 września 2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej części budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. W uroczystościach udział wzięła Pani Monika Bernat – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Wydarzenie rozpoczęła Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba.
Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie nowoczesnego obiektu. Następnie przybyłych na uroczystość gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani Bożena Rogińska Olech Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.
Kolejno uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z pomocą swoich opiekunów zaprezentowali program słowno – muzyczny pt. „Odrodzenie”.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podkreślali znaczenie funkcjonowania placówki i gratulowali władzom gminy realizacji tak ważnej dla społeczeństwa inwestycji.
Następnie Pan Wójt wraz z Panią Barbarą Święch – Bober kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim wspólnie podziękowali przedstawicielom instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozbudowy obiektu. 

Wartość budowy obiektu to 2,7 mln zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała 1,9 mln zł dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz 340 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja zadania pozwoliła stworzyć doskonałe warunki do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, umożliwiła integrację uczestników ze społeczeństwem oraz pomoc rodzinie poprzez rozwój i wprowadzenie nowych form opieki dla uczestników.
Główny celem rozbudowy i wyposażenia WTZ w Wielopolu Skrzyńskim była poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Ponadto zamierzeniem Kierownictwa placówki było umieszczenie wszystkich pracowni WTZ w obrębie jednego budynku (dotychczas w 2) a tym samym zwiększenie liczby uczestników z 30 do 40 osób.

 

wstecz