Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać

Zaproszenie na konferencje pn.: „Substancje psychoaktywne - dlaczego tak niebezpieczne”

W dniach 24 września w Sanoku oraz 8 października br. w Rzeszowie odbędą się konferencje edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz innych osób zaangażowanych w działania z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.
Organizowane konferencje mają na celu przybliżenie zagadnień z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz działań mających na celu ograniczenie dostępności do tych środków.

 

wstecz