Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne Wakacje" oraz na profilaktyczny spot filmowy.

Konkurs pn. „Bezpieczne Wakacje" oraz na profilaktyczny spot filmowy to konkursy organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się 18 czerwca. Prace konkursowe nadsyłać można do dnia 5 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się na stronie KWP w Rzeszowie:
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/85092,Konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-Bezpieczne-Wakacjequot.html


Zdj. KWP w Rzeszowie

wstecz