Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

W Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

17 września br., w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością zorganizowane przez Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Forum, na którym bardzo licznie reprezentowane było środowisko podkarpackich stowarzyszeń, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji przykładów dobrych praktyk na terenie podkarpacia.
Jednym z partnerów merytorycznych Forum był: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora Jerzego Jęczmienionka, który w swoim wystąpieniu przedstawił działania realizowane przez Samorząd Województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.
Odbywającemu się Forum towarzyszyły „żywe warsztaty” – przedstawicieli podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowych, którzy przenieśli swoje pracownie do budynku WSIZ, prezentując swoje codzienne zajęcia, wyroby i umiejętności. Na parkingu przed budynkiem uczelni, Instytut Transportu Samochodowego Prezentował samochody profesjonalnie przygotowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Uczestnicy Forum mogli zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej, rampy nastawnej, tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne. W Podkarpackim Forum udział wzięło grupa ponad 170 osób.

Do pobrania:
"Rola Samorządu Województwa w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych" Jerzy Jęczmienionka

wstecz