Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

II PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się 9 października br. w Hotelu Hilton Garden Inn, w Rzeszowie. Tematem przewodnim Forum była kondycja sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz  kierunki rozwoju tego obszaru do roku 2030.

Gośćmi forum byli Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS - Pani Andżelika Wardęga, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych - Pan Cezary Miżejewski oraz Pan Maciej Szymański Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie. Ponadto na forum obecni byli Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów - Pan Bartosz Kostecki i Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  Oddział programowania Perspektywy 2014-2020 - Pan Andrzej Burnat.

Podczas tegorocznego Forum rozstrzygnięty został konkurs na Podkarpackiego Lider Ekonomii Społecznej w roku 2018. Kapituła przyznała wyróżnienia i tytuł laureata w trzech kategoriach: samorząd przyjazny ekonomii społecznej, podmiot ekonomii społecznej oraz animator wspierający rozwój ekonomii społecznej. Odbyło się także uroczyste wręczenie certyfikatów jakości Zakup Prospołeczny dla podmiotów ekonomii społecznej.

Całości tegorocznego wydarzenia towarzyszyła wystawa zdjęć pokazująca ludzi i ich pracę w   podmiotów ekonomii społecznej. Celem wystawy jest jeszcze lepsza promocja sektora ekonomii społecznej oraz pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na Forum za rok.

wstecz