Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach projektu pn. „ Liderzy Kooperacji”

W dniach 15-17.10.2018r. , w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu pn. „ Liderzy Kooperacji”, odbyło się Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń, w którym udział wzięło 38 przedstawicieli Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji  (G-PZK) z terenu województwa podkarpackiego, w tym członkowie Zespołu ds. Modelu.

Uczestnicy spotkania na co dzień pracujący nad stworzeniem modelu kooperacji mieli okazję wziąć udział w warsztatach podczas których:

  • zapoznali się z narzędziami do budowania i trwałości kooperacji,
  • omówili wyniki badań fokusowych,
  • wypracowali wstępne narzędzia , wnioski i założenia modelu na poziomie regionu,
  • wymienili doświadczenia oraz spostrzeżenia,
  • przygotowali szkic rekomendacji i uwagi do koncepcji modelu.

Ponad to osoby biorące udział w spotkaniu w ramach dobrych praktyk mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem PCPR  w Kraśniku oraz Stowarzyszenia Bona Fides z Lublina, którzy są podmiotami aktywnie działającymi w obszarze kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.

Opinie uczestników spotkania jednoznacznie wskazywały na ich zadowolenie z przekazanych, wartościowych informacji, pomysłów oraz praktyk. Jak się okazało dostrzegli rolę i potencjał organizacji pozarządowych oraz organizacji kultury jako partnerów koniecznych do realizacji działań społecznych. Uzyskali kolejne argumenty potwierdzające sensowność pracy w interdyscyplinarnych zespołach. Poczuli się zmotywowani do dalszych wysiłków. Nabyta wiedza i doświadczenie podczas partnerskiego spotkania niewątpliwie jest ważnym krokiem w procesie angażowania się w działania projektowe i wprowadzenie dobrych praktyk w obszarze kooperacji. Ponadto wyjazd pozwolił uczestnikom dostrzec szerszą perspektywę i poznać ludzi, którzy mogą okazać się cennymi współpracownikami i źródłami inspiracji.

„Liderzy kooperacji” pewnie zmierzają do osiągnięcia 1. Kamienia Milowego, co nastąpi wiosną 2019 r.

wstecz