Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

SPOTKANIA ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA STANDARDU

W okresie od 07.08.2018 r. do 31.10.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się dziesięć spotkań Zespołu ds. opracowania standardu w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

W trakcie spotkań Zespół zapoznał się z aktualnym stanem finansowania mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie prowadzonych przez różne podmioty z terenu województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, zwracając szczególną uwagę na sposób wdrażania i finansowania. Członkowie Zespołu odbyli wizytę studyjną w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”, spotkali się z ich mieszkańcami i rozmawiali na temat ich oczekiwań w zakresie standardów lokalowych. W spotkaniach zespołu wzięli udział również członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, którzy przedstawili potrzeby osób chorujących psychicznie w zakresie wsparcia środowiskowego. Odbyły się również dwie zagraniczne wizyty studyjne (Holandia, Włochy).

Podczas spotkań opracowano część teoretyczną Standardu zawierającą definicję choroby psychicznej i obraz kliniczny różnych rozpoznań, opis systemu leczenia i oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie oraz aspekty prawne ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, a także przedstawienie relacji terapeutycznej w procesie zdrowienia.

wstecz