Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Wizyta studyjna we Włoszech

W dniach 14.11.2018 r. – 15.11.2018 r. w Trydencie we Włoszech odbyło się trzecie Spotkanie Partnerów Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako partner projektu reprezentowany był przez trzyosobowy zespół projektowy. Pierwszego dnia spotkania miało miejsce szkolenie dla organizatorów i uczestników akcji pilotażowej przeprowadzanej przez wszystkich partnerów projektu. Drugiego dnia omawiane były sprawy bieżące projektu związane z postępem prac.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w dwóch krótkich wizytach studyjnych. Pierwsza odbyła się w miejscowości Mezzocorona gdzie ma siedzibę bardzo dobrze prosperująca spółdzielnia socjalna Rotari zajmująca się produkcją wina. Wszyscy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem spółdzielni, organizacją pracy, zasadami panującymi w tym przedsiębiorstwie i wpływem na lokalną społeczność. Zaprezentowany został też proces produkcji lokalnego wina.

Celem drugiej wizyty studyjnej było zapoznanie się z problemami gminy Terragnolo znajdującej się około 30 kilometrów na południowy wschód od Trydentu. Gmina położona jest wysoko w górach, składa się z 33 małych osad i zamieszkiwana jest jedynie przez około 700 osób. Specyfika położenia gminy sprawia wiele kłopotu jej mieszkańcom, którzy muszą mierzyć się z takimi problemami jak bezrobocie, izolacja, wyludnienie i brak dostępu do podstawowych usług takich jak opieka medyczna, sklep, poczta czy bank. W trakcie wizyty studyjnej pracownicy gminy a także mieszkańcy przedstawiali swoje życie i sposób w jaki radzą sobie z codziennymi problemami (m.in. współpraca mieszkańców, pomoc osobom starszym, praca wolontariuszy). Mieszkańcy gminy zorganizowali degustację lokalnych produktów.

wstecz