Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Informacja nt. szkolenia „Formy pracy terapeutycznej i opieki nad osobami starszymi przebywającymi  w instytucjach pomocy społecznej”

Informujemy, że szkolenie pt. „Formy pracy terapeutycznej i opieki nad osobami starszymi przebywającymi  w instytucjach pomocy społecznej” przeprowadzone będzie w dniach:


wstecz