Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

ŚWIATEŁKO Z BETLEJEM DLA ROPS W RZESZOWIE

We wtorkowe południe do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dotarło Betlejemskie Światło Pokoju czyli „Światło, które łączy”. Harcerze reprezentujący Podkarpacką Chorągiew ZHP podarowali lampion z betlejemskim światłem Dyrekcji jednostki.

Serdeczne podziękowania za piękny gest oraz świąteczne życzenia dla harcerzy i wszystkich druhów Podkarpackiej Chorągwi ZHP złożyli obecni na spotkaniu Dyrekcja w osobach Pana Jerzego Jęczmienionki i Pani Moniki Bernat oraz Główna Księgowa Pani Edyta Kopiec.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz 27. 16 grudnia polscy harcerze  otrzymali je od skautów ze Słowacji. W tym roku sztafeta ze światłem odbywa się pod hasłem “Światło, które łączy”.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju bierze swój początek w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Życzymy wszystkim Harcerzom Radosnych Świąt.

 

wstecz