Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

Spotkanie Eksperta ds. Metodyki, Zespołu ds. Modelu z wojewódzkimi podmiotami sektorowymi oraz animatorami Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

W grudniu w Rzeszowie osoby zaangażowane na co dzień w projekt „Liderzy kooperacji” spotkały się z ze sobą, by podsumować efekty pracy nad kończącą się pracą w I Kamieniu Milowym. Specjalnymi gośćmi tej minikonferencji byli reprezentanci wojewódzkich podmiotów sektorowych: Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty.

Dla części zgromadzonych była to pierwsza okazja, by całościowo spojrzeć na projekt. Przykładem są  animatorzy, pracownicy GOPS-ów i PCPR-ów w zrekrutowanych do współpracy gminach i powiatach, którzy pełnią funkcję łączników między Zespołem ds. Modelu a Gminno-Powiatowym (GPZ-K) i Zespołami Kooperacji i w związku z tym mają dobry ogląd sytuacji na „swoim” terenie. Nie wiedzieli jednak dokładnie, co osiągnęli specjaliści zaangażowani w tworzenie Modelu Kooperacji.

Spotkanie otworzył Dyrektor ROPS w Rzeszowie, Pan Jerzy Jęczmienionka, witając i przedstawiając gości, oraz zapowiadając kolejne prezentacje. W dalszej części wystąpili:

  • Karolina Barnaś, kierowniczka projektu, która  nakreśliła ogólny obraz osiągniętych dotychczas rezultatów oraz plany na przyszłość.
  • Prof. Beata Szluz podsumowała wyniki przeprowadzonych kilka miesięcy wcześniej badań fokusowych. Członkowie GPZ-K opowiadali wówczas o charakterze swojej codziennej pracy i wyzwań, jakie przed nimi stoją, o trudnościach i potrzebach. Teraz mogli usłyszeć, jakie zbiorcze wnioski zostały wyciągnięte na podstawie wywiadów przeprowadzonych w 8 gminach województwa podkarpackiego, ale też w innych województwach, w których toczy się projekt.
  • Dr Barbara Zborowska-Marek przedstawiła wstępną wersję Modelu Kooperacji, czyli najważniejszego rezultatu projektu. Model proponuje rozwiązania – organizacyjne, prawne, metodyczne – które zwiększą efektywność współpracy między podmiotami zaangażowanymi w pomoc społeczną. Ta wstępna wersja zostanie jeszcze doszlifowana i począwszy od wiosny 2019 r. zostanie poddana praktycznym testom w gminach uczestniczących w projekcie.
  • Agnieszka Krzemień i Barbara Ciurko-Malik, doradczynie i moderatorki pracy w GPZ-K opowiedziały, jak ona wyglądała „od środka”. Szczególną uwagę poświęciły wyjątkowo udanemu 3-dniowemu Partnerskiemu Spotkaniu Wymiany Doświadczeń, które m.in. pozwoliło się poznać i wymienić opiniami oraz pomysłami blisko 40 członkom ośmiu podkarpackich GPZ- K.

Kilkugodzinne spotkanie skończyło się krótką dyskusją ze zgromadzonymi i odpowiedziami na dodatkowe pytania. Wszystko wskazuję, że podstawowy cel mini-konferencji – dostarczenie wiedzy na temat aktualnego stanu projektu – został zrealizowany ku zadowoleniu przybyłych gości.

wstecz