Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

19 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących z Makroregionów realizujących projekty w obszarze wypracowania modeli kooperacji oraz szkolenie dla przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych.

19 grudnia 2018 r. w Sandomierzu odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie 3 Komitetów Sterujących z udziałem przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej realizujących projekty w trzech Makroregionach w obszarze wypracowania modeli kooperacji. Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie podsumował dotychczasowe efekty pracy nad projektem oraz podkreślił istotę kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej.

W trakcie spotkania porównano postępy prac nad projektami w obszarach:

  • gmin wiejskich - Liderzy kooperacji (makroregion I);
  • gmin miejsko-wiejskich - Kooperacja – efektywna i skuteczna (makroregion II);
  • gmin miejskich - Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (makroregion III).

 Równolegle 19 grudnia 2018 r. przeprowadzono szkolenie w ramach Makroregionalnej Szkoły Kooperacji dla przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych z pięciu województw uczestniczących w projekcie. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele między innymi: Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Kuratoria Oświaty, Wojewódzkie Komendy Policji, Sądów Okręgowych. Szkolenie dotyczyło nowych metod stosowanych w pracy socjalnej (tj. Empowerment, TSR, Genogram).

wstecz