Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.  W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące celu szczegółowego głównego, celu priorytetowego i mikroprojekty w 4 kategoriach tematycznych:

  1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
  2. Bezpieczne przejścia dla pieszych.
  3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Uprawnione podmioty mogą składać wnioski w wersji papierowej i elektronicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim do dnia 16 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na temat Programu, procedury składania wniosków oraz formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Programu https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ oraz na wojewódzkiej stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/.

wstecz